ทางหลวงเตือน ระวังจุดเสี่ยง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 141 จุด

Discussion in 'Thai Auto News' started by Thai Auto News, Apr 7, 2017.

By Thai Auto News on Apr 7, 2017 at 5:08 AM
  1. Thai Auto News

    Thai Auto News Moderator

    //wp-content/uploads/2017/04/จุดเสี่ยง.jpgทางหลวงเผยแพร่ข้อมูลจุดเสี่ยงแต่ละภาค เตือนประชาชนระมัดระวังเดินทางช่วงสงกรานต์ปีนี้ สราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปบริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยบริเวณจุดเสี่ยงที่กรมทางหลวงได้พิจารณาจากข้อมูลหลายแหล่ง รวมทั้งสิ้น 141 จุดทั่วประเทศ ทั้งนี้ จุดเสี่ยงต่างๆ ที่นำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย บริเวณที่มีความลาดชันเกิน 7% และมีระยะทางยาวมากกว่า 3 กม. จำนวน 101 จุด เส้นทางที่มีอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา 10 เส้นทาง ,ข้อมูลที่หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตำรวจ กู้ภัย และหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด ซึ่งได้บูรณาการพิจารณาร่วมกันกำหนดจุดเสี่ยงอันตราย รวมทั้งข้อมูลจุดเสี่ยงจากแหล่งอื่น อาทิ จากบริษัทประกันภัยกลาง กรณีศึกษาต่างๆ เป็นต้น, ข้อมูลจากหมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวง ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมด กรมทางหลวงได้กำหนดจุดเสี่ยงอันตราย ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ทางเขา/ทางลาดชันเสี่ยงกับการเบรกแตก ทางโค้งเสี่ยงกับการแหกโค้ง และทางตรงยาวเสี่ยงกับการหลับใน สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พบว่า มีจุดเสี่ยงบนทางหลวงทั้งสิ้น จำนวน 141 จุด โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือ 37 แห่ง (ทางลาดชัน/ทางเขา 20 แห่ง ทางโค้ง 8 แห่ง ทางตรง 9 แห่ง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 แห่ง ทางลาดชัน/ทางเขา 3 แห่ง ทางโค้ง 20 แห่ง ทางตรง 8 แห่ง, ภาคกลาง 30 แห่ง ทางลาดชัน/ทางเขา 5 แห่ง ทางโค้ง 10 แห่ง ทางตรง 15 แห่ง, ภาคตะวันออก 13 แห่ง ,ทางลาดชัน/ทางเขา 4 แห่ง ทางโค้ง 7 แห่ง ทางตรง 2 แห่ง และภาคใต้ 30 แห่ง ทางลาดชัน/ทางเขา 3 แห่ง ทางโค้ง 22 แห่ง ทางตรง 5 แห่ง อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือน/ป้ายแนะนำ ทาสีกันถนนลื่น ในเส้นทางที่มีบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทางหลวงยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการตรวจสอบรายชื่อเส้นทางที่มีจุดเสี่ยง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่ ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง .

    ที่มา: .
     

Comments

Discussion in 'Thai Auto News' started by Thai Auto News, Apr 7, 2017.

Share This Page