Thai Market Group รับทำประกันรถยนต์ทั่วไทย ทุกประเภท ฿4,900 - ประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย kenken...

Discussion in 'Pickup Accessories' started by เคน เคน ประกันภัยรถยนต์ ทั่วไทย, Nov 6, 2017.

< Previous Thread | Next Thread >
  รับทำประกันรถยนต์ทั่วไทย ทุกประเภท
  ฿4,900 - ประกันภัยรถยนต์ทั่วไทย kenken

  #ประกันภัยรถยนต์3+ คืออะไร ? คุ้มครองอะไร บ้าง?
  กรณีจะซ่อมรถเรา (ต้องมีคู่กรณี เป็นรถ ที่มีเครื่องยนต์เท่านั้น)
  คุ้มครอง คนและทรัพย์สินภายนอก ตามวงเงิน
  ค่ารักษาในรถผู้เอาประกันก็มี ประกันตัวก็มี
  จ่ายแค่ 4,900 บาท ต่อปี (เอกสารใช้สำเนารถ)
  (สนใจทำประกันรถยนต์ทักกันมาได้เลยครับ)
  Line ID : thitiwat2530
  Tell : 089-4111-765
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   
< Previous Thread | Next Thread >

Share This Page